St John Ambulance volunteers support the national COVID-19 vaccination program


Following the collaboration with the Malta Health Network and SOS Malta for contact tracing efforts, St John Malta is once again collaborating with these entities also in the COVID-19 vaccination program. St John Ambulance volunteers were trained and successfully assessed by the Infection Control Unit of Mater Dei Hospital. Strict protocols are followed on how all types of vaccination have to be adhered to while taking the necessary precautions throughout the whole process to ensure the vaccination is effective.

Apart from administering the vaccination, St John Ambulance volunteers assisted also in crowd management, registration of the vaccinees upon arrival at the hub, vaccine preparation as well as monitoring of the vaccinees during the fifteen minutes following the vaccination.

St John Ambulance urges the general public to care for each other, by keeping in line with the directives given out by the Health Department as well as take up the offer for vaccination.Voluntiera ta’ St John Ambulance jassistu fil-programm nazzjonali tal-għoti tal-vaċċin kontra COVID-19 


 Il-voluntiera ta’ St John Malta laqgħu l-opportunita’ sabiex jassistu lid-Dipartiment tas-Saħħa fl-għoti tal-vaċċin kontra l-virus COVID-19. Dan sar wara li ingħata t-taħriġ u saru l-eżamijiet meħtieġa mit-Taqsima tal- Kontroll tal-Infezzjonijiet tal-isptar Mater Dei. Il-proċess jinvolvi protokolli stretti sabiex ikun ċert illi l-vaċċin jingħata lill-pubbliku b’mod effettiv. Dan qed isir b’kollaborazzjoni mal-Malta Health Network u SOS Malta wara li t-tlett għaqdiet ħadmu wkoll flimkien waqt l-eżerċizzju mportanti tal-contact tracing.

Minbarra l-għoti tal-vaċċin, il-voluntiera ta’ St John Ambulance assistew ukoll fl-organiżżazzjoni tal-pubbliku waqt li jkunu jistennew fil-kju, ir-reġistrazzjoni tal-membri tal-pubbliku, il-preparazzjonijiet meħtieġa qabel ma jingħata l-vaċċin, kif ukoll il-ħsieb jew il-kura li jkun hemm bżonn sa ħmistax-il minuta wara li jkun ingħata l-vaċċin.

St John Ambulance iħeġġu lill-pubbliku inġenerali sabiex josserva d-direttivi tal-Awtorita’ tas-Saħħa kif ukoll jattendi għall-appuntament tal-vaċċin hekk kif mgħoti lilhom. B’dan il-mod inkunu qed nieħdu ħsieb tas-saħħa ta’ xulxin, inkluż dawk li huma għeżież għalina.